Centralno grijanje

Instalacija vode

Odštopavanje

popravak puknuća cijevi

Podno grijanje

Centralno grijanje

Detekcija puknuća cijevi

Šar Mai usluge nude kompletnu ugradnju sustava centralnog grijanja svih snaga. Cijevni razvod (instalaciju) izvodimo bakrenim, čeličnim i polimernim (plastičnim) cijevima. Izvodimo adaptacije i izmjene na postoječim sustavima grijanja.

Plinsko centralno grijanje

Srce centralnog grijanja na plin je plinski bojler ili kotao sa plinskim plamenikom. Za manje objekte plinski kondenzacijski bojler je najbolje riješenje zbog niže cijene početne investicije, visoke iskoristivosti i jednostavnosti ugradnje u postojeće prostore.
Ukoliko se radi o većim objektima preporučuje se ugradnja plinskih kotlova sa plamenikom odgovarajuće snage koji će zadovoljiti potrebe grijanja prostora i sanitarne vode.

Centralno grijanje na drva, pelete i sječku (biomasa)

Prateći rastuće ekološke trendove nudimo Vam kotlove zagrijavane biomasom. Najstariji pripadnici ove skupine su kotlovi na kruto gorivo koji se lože ručno, ranije pripremljenim cjepanicama. Noviji kotlovi za loženje na pelete ili sječku su kotlovi na koje je ugrađen specijalni plamenik, koji kao gorivo koristi sječku ili drvene pelete. Postoji mogučnost ugradnje sustava peleta ili sječke i na postojeće kotlove na drva. Takav je sustav u cijelosti automatiziran i ne zahtijeva konstantan ljudski angažman.